Dijital Dönüşüm...

Mahlül Sk. No:9 Beyoğlu / İstanbul
bilgi@vioajans.com+90 (212) 369 6181

Kurumsal Kaynak Planlaması Erp Danışmanlığı

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning)

ERP Danışmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlaması; bir organizasyonda tüm verilerin ve iş akışlarının, ortak bir noktada entegre edildiği, bütünleşik bilgi sistemleridir.

Kurum veya kuruluşların; üretim, finans,  muhasebe,  tedarik zinciri ve lojistik,  satış, CRM, bakım, kalite, İK ve performans yönetimi, projeler ve risk yönetimi, bütçeleme, iş zekâsı gibi, günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan, bir bilişim setini ifade eder.

Dünya değişiyor ve benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Bu değişiklik, şirketlere daha önce ulaşılamayan hedeflere ulaşma ve yeni alanlar keşfetme şansı sunarken, diğer yandan en küçük hata ve verimsizliklerin bile tolere edilmediği bir kapı açıyor. Merkezinde dinamizm ve değişimin olduğu bu dünyada şirketlerin sürekli daha ileriye adım atabilmelerinin tek yolu, süreçleri, organizasyonları ve sistemleri kesintisiz ve maksimum verimlilikle yönetmekten geçiyor.

Günümüze kadar kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi için kullanılan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları, firmalar için verimlilik yarışında giderek daha fazla merkeze yerleştiriliyor

Kurumsal Kaynak Planlaması Projeleri;

Geniş kapsamlı, uzun süre alan ve maliyet gerektiren, stratejik bir yatırımdır. Başlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Plansızlıklar, büyük kaynak israfına neden olabilmektedir.

ERP sistemleri;

Bir bütün oluşturacak şekilde çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasındaki veri akışı da sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlaması;

Birden fazla kaynaktan kuruluşun ortak işlem verilerini toplayarak, çoklu veri kullanım hatalarını ortadan kaldırır ve veri doğruluğu sağlar.

Bir kurumda Kurumsal Kaynak Planlaması projelerini hayata geçirmek, genel olarak kurumun iş yapış biçimlerinde ve IT yapılanmasında değişimlere neden olur. Eğer bu değişim, hedeflere uygun yönetirse çok büyük kazanımlar da elde edilir.

“Değişim her zaman vardı ve devam ediyor.”

Teknoloji / ERP Danışmanlığı nedir?

“ERP danışmanlığı” ve “teknoloji danışmanlığı” terimleri, doğası gereği ayrılmaz olmaları nedeniyle birleşmiştir. ERP’den bahsederken, bu teklif boyunca daha açık hale gelecek nedenlerden dolayı otomatik olarak teknoloji kullanımını gerektirir.

Öyleyse, Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP) uygun bir tanımıyla başlayalım

Özetle, Kurumsal Kaynak Planlaması, bir kuruluşun finans, hizmet sunumu, dağıtım, üretim ve insan kaynakları ile ilgili işleri yönetmesine ve ofis işlevlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir iş süreci yönetimi yazılımıdır. ERP, ideal olarak, bu kritik alanları yönetmek amacıyla işlevsel bir entegre Kurumsal Kaynak Planlaması yazılım uygulamaları ve araçları paketi sağlar. Başka bir deyişle, Kurumsal Kaynak Planlaması, yazılım ve teknolojinin aracılık ettiği temel iş süreçlerinin yönetimini entegre etme işlevini yerine getirmek için yürütülür.

ERP danışmanlığına gelince, bir Kurumsal Kaynak Planlama sisteminin seçimi, uygulanması, eğitimi, desteği ve rehberliği için verilen hizmetten oluşur. ERP danışmanlığı, bir organizasyonun bilgi yönetimini rekabet avantajı haline getirecek şekilde güçlendirilmesini sağlayabilir.

Kurumsal Kaynak Planlaması danışmanları ideal olarak müşterilerle, tüm şirket performansını iyileştirme nihai hedefi ile yönetim yazılımını iyileştirmek açısından ne yapılması gerektiğini düşündüklerini tartışır.

ERP danışmanlığı, aşağıdaki alanlarda aktif katılım ve uygulamalı iyileştirme gerektirir:

  • ERP uygulaması ve / veya özelleştirme
  • CRM danışmanlığı ve / veya entegrasyonu
  • Kurumsal uygulama entegrasyonu
  • Stratejik Planlama
  • Test ve kullanıcı deneyimi testi
  • İş zekası
  • Tedarik zinciri yönetimi

Neden önemlidir?

Muhtemel bir senaryo, oldukça eski olan ERP sisteminizle iyi geçiniyor olmanızı gerektirebilir. Ancak gerçek şu ki, işinizi özel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize tam olarak uymayan bir yazılımla yürütmekle, sürekli olarak işinizde verimsizliklere neden oluyorsunuz. operasyonlar. Uzun vadede güncellenmiş, özellikle size özel bir çözümden daha pahalıya mal olan bir yazılım sistemi, gelir artışınızı ciddi şekilde sınırlama potansiyeline sahiptir.

Öte yandan, önerilen, kanıtlanmış bir yazılım sistemi ile birlikte ERP danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, iş süreçlerinin hem verimliliğini hem de etkililiğini artırması çok muhtemeldir. Sırasıyla ve doğru yapıldığında, (ERP) uygulaması üretkenliği artırmaya, işinizi yeni zirvelere çıkarmaya ve belki de en önemlisi, “kar hanenizi” iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İster yeni bir ERP çözümü uygulamak ister mevcut çözümünüzü yükseltmek istiyor olun, Vio ERP danışmanlığı tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılamanıza ve mevcut beklentileri aşmanıza yardımcı olabilir. ERP danışmanlığına başvurmak, bir organizasyonun merkezindeki en önemli iş yönetimi alanlarından bazılarını basitleştirmek, organize etmek ve optimize etmek için özellikle önemlidir.

Bununla nasıl baş edeceksin?

Artık yerinde bir Kurumsal Kaynak Planlaması sistemine sahip olmanın önemini biliyorsunuz – ve bunun daha etkili ve verimli çalışmanıza yardımcı olabileceğine dair hiçbir soru yok.

Ama danışmanlık sürecine nasıl ve nereden başlamalı?

İlk kural olarak, ihtiyaçlarınızı tam olarak anlamanız gerekir çünkü doğru sistemi bulmak, onu doğru altyapıyla desteklemek, en iyi uygulamalardan yararlanmak ve onu kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uyarlamak karmaşık bir süreç olabilir.

Ancak tam da bu noktada, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için doğru danışmanlık ekibi devreye girer.

Kurumsal Kaynak Planlaması danışmanları durumunuzu bilinçli bir şekilde değerlendirebilir ve şirketiniz için benzersiz bir şekilde tasarlanmış bir plan geliştirebilir. İster yüksek performanslı bir kuruluş, bir devlet kurumu, bir üretici veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş olun, görünüşte ezici olan ERP pazarını ortadan kaldırmak ve doğru çözümleri seçmek için Kurumsal Kaynak Planlaması uzmanlarına güvenebilmelisiniz.

Kuruluşlar ERP danışmanlığına başvurduklarında, stratejilerini, çalışanlarını ve süreçlerini birleştiren Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini seçme ve uygulamada yardımcı olurlar.

ERP danışmanlığı, önerildikleri sırayla gerçekleştirilecek aşağıdaki adımları ideal olarak yürütür:

  • ERP Değerlendirmeleri
  • ERP Uygulaması
  • Altyapı Optimizasyonu

Vio, Kurumsal Kaynak Planlama Kurumsal Kaynak Planlaması Danışmanınız.

Alanında 10 yıldan fazla uzmanlığa sahip olan Vio, sizin için doğru sorunları belirleyebilir ve çözebilir. Kritik iş sistemlerini optimize etmek için teknolojiden nasıl yararlanılacağını biliyoruz.

Bağımsız ERP danışmanlığı endüstrisinde bir öncü olan Vio ekibi, başarınızı ve müşterilerinizin memnuniyetini savunur. Müşterilerimize güvenilir danışmanlar olarak hizmet edebilen ERP ekibimiz, zorluklarla güvenle başa çıkmanıza yardımcı olabilir! Gerçek operasyonel mükemmelliğe ulaşma yolunda iş süreçlerinizi iyileştirmek için Kurumsal Kaynak Planlaması sisteminizi değerlendirme, seçme ve optimize etme konusunda sağlam ve sağlam, etkili ve proaktif yardım için bugün Vio ile iletişime geçin.

 

× WhatsApp